Lớp TOEIC 0 – Căn Bản

Dành cho HV muốn lấy lại căn bản Ngữ pháp; Từ vựng; Luyện nghe hoặc Test đầu vào dưới 18 câu.
Cô Thanh Vy
0 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Mục Tiêu Đạt Được Sau Khi Kết Thúc Lớp TOEIC 0

  • Nhận diện được thành phần cơ bản của câu.
  • Giải bài tập cơ bản dựa trên loại suy.
  • Có từ vựng cơ bản để nghe được Part 1.

Giới thiệu khóa học

🔑 Ngữ pháp (căn bản để thi TOEIC):

+ Học theo giáo trình riêng được biên soạn bởi cô Vy và thầy Khuê.

+ Giải các bài tập cơ bản ứng dụng từ lý thuyết.

🔑 Từ vựng:

+ Học theo phương pháp riêng giúp ghi nhớ lâu, bao gồm:

  • Đọc theo file Mp3
  • Học từ vựng qua hình ảnh minh họa và Video
  • Kèm theo phiên âm

+ Được trang bị từ vựng cơ bản trong bài thi TOEIC.

🔑 Phần nghe:

+ Luyện 10 Test của Part 1.

+ Trang bị phương pháp luyện nghe tiếng anh đúng cách.

📌 Lưu ý: Sau khi Lớp TOEIC 0 kết thúc thì học viên có nhiều lựa lịch học cho Lớp TOEIC 1.

Nội dung khóa học

Thông tin giảng viên

Cô Thanh Vy
3248 Học viên 88 Khóa học
550.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 0 phút
Giáo trình: 0 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC