Lớp TOEIC 0 – Căn Bản

Dành cho HV muốn lấy lại căn bản Ngữ pháp; Từ vựng; Luyện nghe hoặc Test đầu vào dưới 18 câu.
Cô Thanh Vy
0 Đánh giá 8 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Mục Tiêu Đạt Được Sau Khi Kết Thúc Lớp TOEIC 0

  • Nhận diện được thành phần cơ bản của câu.
  • Giải bài tập cơ bản dựa trên loại suy.
  • Có từ vựng cơ bản để nghe được Part 1.

Giới thiệu khóa học

🔑 Ngữ pháp (căn bản để thi TOEIC):

+ Học theo giáo trình riêng được biên soạn bởi cô Vy và thầy Khuê.

+ Giải các bài tập cơ bản ứng dụng từ lý thuyết.

🔑 Từ vựng:

+ Học theo phương pháp riêng giúp ghi nhớ lâu, bao gồm:

  • Đọc theo file Mp3
  • Học từ vựng qua hình ảnh minh họa và Video
  • Kèm theo phiên âm

+ Được trang bị từ vựng cơ bản trong bài thi TOEIC.

🔑 Phần nghe:

+ Luyện 10 Test của Part 1.

+ Trang bị phương pháp luyện nghe tiếng anh đúng cách.

📌 Lưu ý: Sau khi Lớp TOEIC 0 kết thúc thì học viên có nhiều lựa lịch học cho Lớp TOEIC 1.

Nội dung khóa học

Thông tin giảng viên

Cô Thanh Vy
1168 Học viên 1 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

550.000đ
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 0 phút
Giáo trình: 0 Bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC