Card image cap
📍 CÁCH ĐĂNG KÝ THI TOEIC

Hướng dẫn chi tiết từng bước trong quy trình đăng ký thi TOEIC tại IIG Việt Nam.

Card image cap
🔎 NÊN THI TOEIC Ở ĐÂU?

Tóm lượt các ưu điểm và nhược điểm tại những cơ sở tổ chức thi TOEIC do IIG ủy quyền.

Card image cap
✍️ Điền Phiếu Trả Lời TOEIC

Video hướng dẫn cách điền phiếu trả lời TOEIC chi tiết.

Card image cap
🏢 Đường Đến IIG Việt Nam

Video hướng dẫn chi tiết đường đến IIG Việt Nam chi nhánh TP.HCM